فرصتهای شغلی
کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1 نفر امور دفتری خانم زیر 35 سال آشنا به فتوشاپ و شبکه های مجازی جهت استخدام در یک شرکت فنی مهندسی با حقوق قانون کار نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1نفر گرافیست خانم مسلط به موشن گرافیک با سابقه کار جهت استخدام در یک شرکت معتبر با حقوق 2 میلیون به صورت دورماری نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1 نفر نیروی طراح صنعتی خانم مسلط به کتیا و اتوکد با مدرک لیسانس مکانیک و رشته های مرتبط با سابقه کار جهت استخدام در یک کارخانه معتبر واقع در شهرک سلیمی با شرایط عالی نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1 نفر برنامه نویس مسلط به PHP دارای سابقه کار و زیر 35 سال جهت استخدام در یک شرکت معتبر در تبریز با حقوق قانون کار نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

2 نفر برنامه نویس آقا مسلط به SQL و #C دارای پروژه اماده برای ارزیابی جهت استخدام در یک کارخانه معتبر نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

14/ 07/ 1399
کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1 نفر فروشنده آقازیر 30 سال و دارای سابقه فروشندگی در فروشگاه مواد غذایی با حقوق قانون کار نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

13/ 07/ 1399
کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

چند نفر جوشکار زیر 40 سال و دارای سابقه کار برای استخدام در یک کارخانه معتبر در شهر تبریز با حقوق قانون کار و بیمه و سرویس و ناهار نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

13/ 07/ 1399
کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

چند نفر نیروی حسابدار دارای 3 سال سابقه و زیر 40 سال جهت استخدام در نمایندگی کارگزاری بیمه برای بازرسی و گزارش گیری از شرکت های داخل شهر تبریز نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1 نفر خانم نیروی دفتری مسلط به icdl زیر 35 سال جهت استخدام در یک شرکت بازرگانی معتبر واقع در پاستور با حقوق قانون کار و بیمه نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

12/ 07/ 1399
کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1 نفر خانم نیروی خدماتی زیر 45 سال جهت استخدام در قسمت اداری کارخانه ای معتبر واقع در مایان با بیمه و حقوق قانون کار نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

2 نفر گرافیست خانم مسلط به موشن گرافیک برای استخدام بصورت دورکاری با حقوق قانون کار نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

09/ 07/ 1399
کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1 نفر نیروی حراست اقا با سابقه کار و دارای مدرک دیپلم و زیر 45 سال برای استخدام در یک کارخانه معتبر واقع در شهرک سلیمی با شرایط عالی نیازمندیم. آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

08/ 07/ 1399
کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1 نفر جوشکار آقا زیر 40 سال برای استخدام در یک کارخانه معتبر واقع در شهرک سلیمی با حقوق و شرایط عالی نیازمندیم. آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1 نفر نیروی خانم طراح صنعتی مسلط به نرم افزارهای اتوکد و کتیا برای استخدام در یک کارخانه معتبر واقع در شهرک سلیمی با حقوق و شرایط عالی نیازمندیم. آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1 نفر نیروی pvc کار آقا زیر 40 سال برای استخدام در یک تولیدی درب و پنجره واقع در جاده سنتو با حقوق قانون کار و بیمه نیازمندیم. آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

چند نفر نیروی ساده خانم زیر 40 سال و دیپلم جهت کار بسته بندی در یک کارخانه تولید ادویه و حبوبات واقع در آناخاتون نیازمندیم. آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

چند نفر نیروی بازاریاب آقا با حقوق ثابت قانون کار +پورسانت از فروش برای استخدام کارخانه آرد سازی در تبریز نیازمندیم. آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

10 نفر نیروی خط تولید خانم زیر 40 سال برای استخدام در یک کارخانه معتبر صنایع غذایی واقع در 24 کیلومتری جاده تهران با حقوق قانون کار و بیمه و سرویس و صبحانه نیازمندیم. آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

چند نفر نیروی ساده آقا زیر 45 سال با حقوق 2 میلیون جهت استخدام در یک تولیدی ظروف تفلون واقع در سه راهی فرودگاه نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1 نفر نیروی کنترل کیفی آقا زیر 35 سال دارای 2 سال سابقه جهت استخدام در یک کارخانه معتبر واقع در شهر علیشاه شبستر با حقوق و شرایط عالی نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1 نفر نیروی اتومکانیک آقا با مدرک دیپلم یا فوق دیپلم مکانیک دارای 3 سال سابقه کار و آشنا به تعمیرات و نگهداری ماشین آلات صنعتی با شرایط طبق قانون کار برای استخدام در یک کارخانه معتبر در داخل شهر تبریز نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

03/ 07/ 1399
کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1 نفر فروشنده آقا زیر 32 سال دارای کارت پایان خدمت و سابقه کار برای استخدام در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر مواد غذایی با شرایط طبق قانون کار نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1نفر نیروی طراح صنعتی آقا آشنا به نرم افزار کتیا دارای سابقه کار و لیسانس مکانیک برای استخدام در یک کارخانه معتبر تولید تجهیزات بیمارستانی نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1 نفر نیروی آقا آشنا به تعمیر ماشین آلات صنعتی و آشنا به جوشکاری دارای سابقه کار برای استخدام در یک شرکت پالایشگاهی با حقوق و مزایای طبق قانون کار نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

2نفر نیروی برقکار صنعتی با مدرک لیسانس و دارای سابقه کار و زیر40 سال برای استخدام در یک شرکت پالایشگاهی با حقوق طبق قانون کار نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1نفر نیروی دغتری خانم متاهل و زیر 35 سال و آشنا به زبان انگلیسی برای استخدام در یک کارخانه معتبر با شرایط طبق قانون کار نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1نفر نیروی خانم طراح فتوشاپ و آشنا به شبکه های اجتماعی جهت استخدام در یک شرکت فنی مهندسی واقع در نصف راه با حقوق قانون کار و بیمه بعد از 3 ماه نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1نفر نیروی برنامه نویس آقا مسلط به Asp.net core دارای مهارت و سابقه کار برای استخدام در یک شرکت معتبر برنامه نویسی با شرایط طبق قانون کار نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

1نفر نیروی برنامه نویس آقا مسلط به php دارای مهارت و سابقه کار برای استخدام در یک شرکت معتبر برنامه نویسی با شرایط طبق قانون کار نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

10 نفر نیروی ساده آقا مجرد و 5 نفر نیروی ساده خانم متاهل جهت استخدام در خط تولید کارخانه تولید فوم و اسفنج واقع در جاده تبریز آذرشهر با حقوق و شرایط طبق قانون کار نیازمندیم.آدرس برای مراجعه و هماهنگی: نصف راه ، نرسیده به کوی اشکان ، نبش کوچه شهید پروین زاده ، ساختمان فرهنگ ،طبقه دوم ، کاریابی غفوری مجتمع فنی تبریز ☎️تلفن: 34405085 - 34437151

1234567