فرصتهای شغلی
20/ 10/ 1395
کشور:  ایران
استان:  آذربایجانشرقی
شهر:  تبریز

به همکاری یک نفر حسابدار خانم آشنا به کامپیوتر ترجیحا با سابقه کار در شرکت طاهردانه نیازمندیم. 🏢 آدرس: سه راهی خسروشاه 📞 تلفن : ۳۲۴۴۲۲۲۵