فرصتهای شغلی
20/ 10/ 1395
کشور:  ایران
استان:  آذربایجانشرقی
شهر:  تبریز

به همکاری یک نفر منشی به صورت نیمه وقت با حقوق و مزایا جهت کار در فروشگاه موسیقی واقع در تبریز نیازمندیم. ( حوالی ۱۷ شهریور ) تلفن : ۰۹۰۱۶۱۹۸۸۴۱