فرصتهای شغلی
20/ 10/ 1395
کشور:  ایران
استان:  آذربایجانشرقی
شهر:  تبریز

به همکاری تعدای کارشناس فروش در محیطی آرام و هنری جهت کار در تبریز نیازمندیم. ( خیابان امام ) تلفن : ۳۳۳۴۸۶۷۹