فرصتهای شغلی
21/ 10/ 1395
کشور:  ایران
استان:  آذربایجانشرقی
شهر:  تبریز

به همکاری چند نفر سالن کار (آقا) زیر ۲۵ سال به صورت نیمه وقت جهت همکاری در خانه کنتاکی لتکا واقع در تبریز نیازمندیم . ( حقوق بالای ۶۰۰ هزار تومان ) آدرس : خیابان امام – روبروی کوی ۱۳ آبان – خانه کنتاکی لتکا تلفن : ۳۳۳۷۰۵۰۵