فرصتهای شغلی
21/ 10/ 1395
کشور:  ایران
استان:  آذربایجانشرقی
شهر:  تبریز

به همکاری کارشناس فروش (خانم و آقا ) با مدرک کارشناسی در زمینه مدیریت بازرگانی یا رشته های مرتبط جهت کار در تبریز نیازمندیم. ( حوالی ارتش ) تلفن : ۳۵۴۳۲۶۴۴