فرصتهای شغلی
21/ 10/ 1395
کشور:  ایران
استان:  آذربایجانشرقی
شهر:  تبریز

به همکاری تعدادی پرسنل تولید خانم جهت کار در صنایع غذایی واقع در تبریز نیازمندیم. آدرس : بعد از پلیس راه تبریز / میانه – جاده کاشی تلفن : ۳۶۳۰۶۵۱۰