فرصتهای شغلی
21/ 10/ 1395
کشور:  ایران
استان:  آذربایجانشرقی
شهر:  تبریز

به همکاری یک نفر (خانم) جهت کار در کارگاه نگین زنی واقع در تبریز نیازمندیم. ( تمام وقت و نیمه وقت ) تلفن : ۰۹۳۵۵۸۰۲۲۲۵