فرصتهای شغلی
22/ 10/ 1395
کشور:  ایران
استان:  آذربایجانشرقی
شهر:  تبریز

به چند نفر کارگر جهت کار در یک غذا خوری واقع در تبریز نیازمندیم. آدرس : شریعتی تلفن : ۳۴۷۸۸۰۸۷