فرصتهای شغلی
22/ 10/ 1395
کشور:  ایران
استان:  آذربایجانشرقی
شهر:  تبریز

به همکاری یک نفر منشی (خانم ) جهت کار در یک مطب دندانپزشکی واقع در تبریز نیازمندیم. ( ۱۷ شهریور ) ساعت تماس : ( ۱۶/۳۰ الی ۱۹) تلفن : ۳۵۵۷۱۱۲۴