فرصتهای شغلی
22/ 10/ 1395
کشور:  ایران
استان:  آذربایجانشرقی
شهر:  تبریز

به همکاری یک نفر کارگر ساده دارای موتور جهت کار در رستورانی واقع در تبریز نیازمندیم. آدرس : حوالی باغمیشه تلفن : ۳۶۶۶۶۴۷۱