فرصتهای شغلی
کشور:  ایران
استان:  آذربایجانشرقی
شهر:  تبریز

به يك نفر همكار وارد به دستكاه فرز سي ان سي در مورد ساخت انواع قالب وآشنا به برنامه پاورميل واتوكد نيازمنديم ٠٩١٤٣١٦٥٧٨٢ ادرس:شهرك صنعتي اسكان