فرصتهای شغلی
کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

✔️ یک دفتر پیشخوان به افراد زیر نیازمند است: ✳️ منشی ✳️ حسابدار با سابقه ✳️ یکنفر خانم مسلط به تمام خدمات دفتر پیشخوان،با سابقه 🏢 آدرس: گلکار 📱 تلفن: ۰۹۰۱۸۴۹۰۹۷۸