فرصتهای شغلی
کشور:  ایران
استان:  آذربایجان شرقی
شهر:  تبریز

ک شرکت معتبر تولیدی و صنعتی از افراد ذیل جهت همکاری دعوت بعمل می آورد ✳️ کارشناس فروش ترجیحا خانم، باسابقه کار مرتبط، روابط عمومی بالا، قدرت یادگیری بالا، بیان شیوای فارسی، خوش خط، مسلط به ویندوز و آفیس، حداقل مدرک لیسانس، ✳️ کارشناس خرید ترجیحا خانم، با سابقه کار (مرتبط یا غیر مرتبط) ، روابط عمومی خیلی بالا، قدرت یادگیری بالا، بیان شیوای فارسی، خوش خط، مسلط به ویندوز و آفیس، حداقل مدرک لیسانس ✳️ کارشناس حسابداری ترجیحا خانم، با سابقه کار حداقل ۳ سال حسابداری، روابط عمومی خیلی بالا، قدرت یادگیری بالا، بیان شیوای فارسی، خوش خط، مسلط به ویندوز و آفیس، مسلط به نرم افزار سپیدار، حداقل مدرک لیسانس 📱شماره تلفن و تلگرام: ۰۹۱۴۹۱۵۸۰۶۴