فرصتهای شغلی
19/ 01/ 1398
کشور:  ایران
استان:  آدربایجان شرقی
شهر:  تبریز

یک شرکت معتبر خدمات مهندسی به یک نفر با شرایط زیر نیازمند است. 🔶 مدیر مالی - داشتن ۱۰ سال سابقه کار مرتبط - آشنایی کامل به سیستم های دارایی و بیمه - آشنایی با نرم افزار سپیدار و همکاران سیستم 🕰 ساعت تماس: ۹ الی ۱۴ ☎️ شماره تماس: ۳۴۷۷۷۲۷۷ داخلی ۵۷۶ 🏬 آدرس: آخر شریعتی