فرصتهای شغلی
21/ 01/ 1398
کشور:  ایران
استان:  آدربایجان شرقی
شهر:  تبریز

یک شرکت تجهیزات پزشکی معتبر جهت تکمیل پرسنل خود به چند نفر نیروی فعال جهت کارشناس و مسئول فروش نیازمند است. 📱تلفن: ۰۹۳۹۸۴۶۴۵۱۱