کتاب بازاریابی ورزشی در باشگاه های حرفه ای فوتبال

انتشارات جامع امام حسین -تعداد صفحات260-مولفان: رضا محمد کاظمی-مصطفی آجورلو 7400+15000هزینه پست+هزینه کتاب برای خریداران به جز شهر تبریز/ 3000+15000هزینه پست+هزینه کتاب برای خریداران شهر تبریز

وضعیت:
قیمت: 15,000 تومان
تخفیف: 0 تومان
قیمت برای شما: 15,000 تومان
 
ناشر: انتشارات جامع امام حسین -تعداد صفحات260-مولفان: رضا محمد کاظمی-مصطفی آجورلو 7400+15000هزینه پست+هزینه کتاب برای خریداران به جز شهر تبریز/ 3000+15000هزینه پست+هزینه کتاب برای خریداران شهر تبریز
 
عنوان1 توضیح1
عنوان2 توضیح2
عنوان3 توضیح3
لطفاً توجه داشته باشید
کلیه کالاهایی که در استمرار عرضه می شوند اصلی بوده و هیچ گونه کالای کارکرده و غیر اصلی در استمرار به فروش نمی رسد.
نظر کاربران