عاشقانه های بی معشوق

اشقانه های بی معشوق کتابی ست که شعرهایش را شاعر بدون مخاطب بزرگ کرده و به سن تکلیف رسانده شعرهایی برای دل های در عشق و دل های اندوهگین شعرهایی که برای من و تو سروده شده من و تو / 6500+3700هزینه پست + هزینه کتاب برای خریداران به جز شهر تبریز / 6500+1500هزینه پست + هزینه کتاب برای خریداران شهر تبریز ( چه توفیقی دارد... آمدن یا نیامدنت... وقتی من... لحظه به لحظه زنده مانده ام ... برای دوست داشتنت... )

وضعیت:
قیمت: 6,500 تومان
تخفیف: 0 تومان
قیمت برای شما: 6,500 تومان
لطفاً توجه داشته باشید
کلیه کالاهایی که در استمرار عرضه می شوند اصلی بوده و هیچ گونه کالای کارکرده و غیر اصلی در استمرار به فروش نمی رسد.
نظر کاربران